Enformasyon Savaşi Bağlaminda Rusya Federasyonu Türkiye İlişkilerinin Analizi


24 Kasım 2015 tarihinde Türk F-16’larının hava sahasını ihlal eden bir Rus Su-24 uçağını düşürmesi sonrasında başlayan gerginlik bilindiği üzere 14 Aralık 2015 tarihinde Türkiye’ye yapılan “DDoS” saldırıları ile yeni bir aşamaya taşınmıştır. Zira bu saldırıların ardından kamuoyunda RF’nin, Türkiye ile olan ilişkilerinde enformasyon savaşı stratejisi izlediği tartışılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda çalışmamızda bu iddialar irdelenecek ve RF’nin sosyal medya imkânlarından azami ölçüde faydalanan ve yerel enstrümanlardan da beslenen küresel bir enformasyon savaşı strateji ile birlikte Türkiye’ye yönelik ciddi ve etkili bir siber propaganda faaliyeti sürdürüp / sürdürmediği analiz edilecektir.

Rusya, Birleşik Devletler Ve Siber Diplomasi, Kapılar Açılıyor - Çeviri


Bu yazının içeriği, bir yıl boyunca Moskova, Washington ve Brüksel'de yapılan istişarelere dayanmaktadır. Franz Stefan Gady, Mart 2010'da Moskova'da, kamu ve özel sektörden siber güvenlikle ilgili önde gelen Rus uzmanlarıyla görüşmeler yaptı. Bu makale, Amerika ve Rusya’nın siber güvenliklteki işbirliğiyle ilgili olarak daha hızlı ilerleme sağlama argümanlarını ya da Rusların belirtmek istediği gibi bilgi güvenliği konularını özetlemektedir. İki tarafı Aralık 2009'da birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı çerçevesinde siber güvenlikle ilgili yeni istişarelere başlayacaklarını kamuoyunun bilgisine sunmaya çağırıyor.