Duyurular

Bilişim Sistemlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Siber Suçlar - 15.09.2018 - İstanbul

15 Eylül 2018 tarihinde Bilişim Sistemlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Siber Suçlar Eğitimi verilecektir. Kontenjan sınırlıdır.

Başvuru adresi: http://www.cezerisga.com/etkinlikler/detay/bilisim-sistemlerinde-kisisel-verilerin-islenmesi-ve-siber-suclar---15.09.2018---istanbul

Eğitmen ve eğitim İçeriği;

Av. Halime ALBAYRAK AKDEVECİ

 • Kişisel Veri/Özel Nitelikte Kişisel Veri
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mevzuatı
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • İlgili Kişinin Hakları
 • Veri Sorumlusu/Veri İşleyenin sorumluluk ve yükümlülükleri
 • KVKK kapsamında alınacak teknik tedbirler
 • Kişisel Verilerin hukuka aykırı işlenmesi karşısında başvuru ve şikayet yolları
 • Kişisel Verilerin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle cezalar ve yaptırımlar

Av. Ceren KÜPELİ

 • Capture the Flag yarışmalarında siber suçları tespit usülleri
 • Sızma Testleri(Pentest) ve Zafiyet Taramalarının (Vulnerability/Risk Assessment) siber suç boyutu
 • Sosyal Mühendislik(Social Engineering) saldırılarında hukuka aykırılık ve hukuki sorumluluklar
 • Zararlı yazılım(Malware) analiz verilerinin paylaşılmasının siber suç boyutu
 • Siber suçlarla karşılaşıldığında başvurulacak hukuki yollar