Gizlilik Politikamız

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, CEZERİ SİBER GÜVENLİK AKADEMİSİ’ne ait olan https://www.cezerisga.com/ adresinde yer alan web sitesinin kullanımı için ve kullanımı sırasında elde edilen verilere ilişkin koşulları ihtiva eder. İşbu Gizlilik Politikasında tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Üyelik Sözleşmesindeki tanımlar dikkate alınacaktır. Üyeler, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı, bu sözleşmedeki şartları kabul etmediği iddiası ile ya da bu sözleşmedeki şartlar dışında birtakım kabuller ile kullanımını hiçbir biçimde sürdüremez.

Telif / Fikri Mülkiyet

Madde 1

Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, videolar, markalar, slogan, logo, grafik vb. diğer tüm işaretler, fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilgili tüm bilgiler, sayfa düzeni, işbu web sayfasının sunumu HTML/CSS/Javascript vb. kodları ve diğer tüm kaynakların, aksi açıkça belirtilmediği sürece telif hakları da dahil tüm hakları CSGA’ya ait olup, CSGA tasarrufundadır. CSGA’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı kullanım hallerinde kullanıcı, bu haksız kullanımının hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Harici Bağlantılar

Madde 2

Siteden bağlantı yapılan herhangi bir harici web sitesi ile ilgili olarak, söz konusu web sitesinin içeriği ve işleyişi de dâhil, CSGA‘nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. CSGA bu bağlantıların ve bağlantı ile gelen sitenin içeriğini ve işleyişini kontrol etmez. Bağlantıların kullanılması, harici sitenin içerdiği bilgilerin, ürünlerin ve hizmetlerin onayı veya önerilmesi anlamında değildir. Bağlantılar kullanıldığı takdirde; CSGA, sitesinden ayrılarak çıkılmış olunur. Bu nedenle, bağlantı yapılan harici web siteleri veya içeriklerinde bulunan herhangi bir bilgi, yazılım, ürün ya da hizmet veya bu sitelerin kullanımından doğacak sonuçlar hakkında CSGA sorumluluk kabul etmez. İşbu web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, böyle bir durumda CSGA, bu sayfaların kim tarafından hazırlandığının önemli olmaksızın, link verilen sayfalardaki bilgilerin de doğruluğunu hiçbir biçimde garanti etmemekte, bunlara ilişkin herhangi bir taahhütte, garantide bulunmamaktadır. CSGA işbu site üzerinden bağlantılı hizmetlerin kullanımı, alımı konusunda, hiçbir biçim ve derecede olmak üzere sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede de bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek her türlü zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bu koşullar link verilen diğer tüm web sayfaları için de aynen geçerli olup bu ve benzeri hallerde yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek CSGA, maddi-manevi, menfi-müspet zarar iddiası ile herhangi bir tazminatla sorumlu tutulamaz.

Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

 Madde 3 

  • Doğrudan Siteye Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmetin ifası için ve Site kullanımı öncesinde veya sırasında, Üyelerin kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

 

  • Sitemizi Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: CSGA sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların ve Üyelerin kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri elde edebilmektedir. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. CSGA, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının CSGA yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

Hangi Veriler Elde Edilmektedir?

Madde 4

CSGA tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.

Ad ve İletişim Bilgileri : Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), cep telefonu numarası ve diğer benzer veriler.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları,

Demografik Veriler : Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri veriler.

Kullanım Verileri : CSGA, siteye yapılan ziyaretler ile ilgili bilgileri takip etme hakkını saklı tutar. Siteye erişmek için kullandığınız Internet servis sağlayıcı adı ve IP adresi, siteye erişme tarihi ve saatiniz, sitede bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmanızı sağlayan diğer web sitesinin IP adresi gibi bilgiler CSGA tarafından kaydedilebilir. Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Portal üzerinden bakılan hizmetler, içerikler,  Siteye son giriş tarihi, girilen arama terimleri, ziyaret edilen eserler ve eserlerin kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler.

Konum Verileri : Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı mobil cihazından kullanırken kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

 

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Madde 5

İşbu Gizlilik Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir. Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Ad ve İletişim Bilgileri: Sözleşme ifası, yönetim değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, öğrenci portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, öğrenci memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, öğrenci doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi;

Kimlik Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, yönetim değerlendirme, öğrenci portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi;

Demografik Veriler: Promosyon, yönetim değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, Pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi,

Kullanım Verileri : Sitenin geliştirilerek kullanımın iyileştirilmesi, eğilimlerin değerlendirilmesi ve kalitenin arttırılması, ilgi alanları, Pazarlama, satış, reklam, CSGA tarafından Site dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, CSGA ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Konum verileri: Denetim ve kontrol, risk yönetimi;

 

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Madde 6

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında CSGA ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

 

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Madde 7

CSGA Kullanıcıya ait kişisel verileri, Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin ve Hizmetlerin geliştirilmesi, Kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, operasyonel değerlendirme araştırması, hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için üçüncü parti iş ortakları ile paylaşabilecektir.

 

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz

Madde 8

Üye;

· Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Üye, yukarıda belirtilen taleplerini [email protected] iletişim kanalı ile CSGA’ya iletebilecektir. CSGA yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

 

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Madde 9

CSGA, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Buna ek olarak, CSGA Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Teknik ve İdari Tedbirlerimiz

Madde 10

CSGA, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. CSGA Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. CSGA, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder. Ancak Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, CSGA uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Madde 11

CSGA işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, Üyelik Sözleşmesi de dâhil olmak üzere, önceden bir ihtara gerek olmaksızın dilediği zaman güncelleme, değiştirme, siteyi yeniden organize etme ve yayını durdurma hakkına sahiptir. Değişiklikler sitede yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcı, siteyi kullanmakla ya da siteye erişmek ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. CSGA, sitenin içeriklerinin güncel ve eksiksiz olması için çalışır, ancak bunu garanti edemez.

 

Yetkili Mahkeme

Madde 12

İşbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesindeki hükümlere ilişkin site ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.