Blog

WhatsApp Güvenliği, Kripto Uygulamaları...

Akıllı telefon teknolojilerinmesiyle birlikte artan mobil uygulamalar, insanların günlük yaşamlarında vazgeçilmez bir konuma yükseldi. Spordan, Sağlığa Yeme İçme alışkanlıklarından şehrin anlık trafiği’ne kadar hayatımızın her alanında artık mobil uygulamalar var. Gsm operatörlerinin sunduğu SMS hizmeti, mobil uygulamaların gelişmesiyle popülaritesini kaybetti. Artık sms yerine whatsapp, viber, telegram vb. gibi mobil uygulamalar revaçtadır.Kriptografi Algoritmaları-Sezar

Bu şifreleme metodunda, kaynak alfabedeki her bir harf, sabit sayıda pozisyon kaydırılır ve kaydırıldığı yerdeki harfle yer değiştirilir. Bu açıdan, aynen Atbeş gibi bir ikame algoritmasıdır. Örnek vermek gerekirse, kaydırma (shift) değeri, 3 olsun. Yani her harf 3 sağındaki harf ile yer değiştirilsin.Kriptografi Algoritmaları-Giriş

Eski Ahit’in 12. Babında korkunç bir hikâye anlatılır: Filistin diyarında, M.Ö. 1300’ler civarında, Efraim kabilesi Gileadlıların topraklarını işgale girişir fakat başarısız olur. Sağ kalan Efraimliler Ürdün nehrini geçerek canlarını kurtarmaya çalışır fakat Gileadlılar yolları tutmuştur. Gilead savaşçıları, buldukları her yabancıya “şibbolet” kelimesini söyletir; sibbolet diyen öldürülür çünkü Efraim dilinde ş sesi yoktur, Efraimlilerin şibbolet demeye dilleri dönmez. Hikâye korkunçtur: Doğru kelimeyi söyleyemeyene hayat hakkı yoktur. Kriptografi Algoritmaları-Atbeş

Algoritmanın ismi İbrani alfabesinin ilk iki harfiyle (Alef, Bet) son iki harfinin (Tau, Şin) birleşiminden geliyor. Bu algoritmada alfabenin ilk harfi son harfiyle, ikinci harfi sondan ikinci harfle değiştirilir. Günümüz Türk alfabesi için bu algoritma uygulandığında: