Blog

Elektronik Keşif Davalarında Predictive Coding (Öngörülü Kodlama)

Başarılı bir Adli Bilişim incelemesinin aşamaları Toplama, inceleme, anliz ve raporlamadır. Hukuki bir dava ile, ilgili yada ilgisiz milyonlarca verinin olduğu bir inceleme düşünün. Bir belgenin dava için önemli olup olmadığının anlaşılması için Adli Bilişim incelemesi yapan uzmanın bu belgelerin tümünü gözden geçirmesini gerekmektedir. İncelenecek veri çok olduğunda, verilen süreler içerisinde tüm bu belgelerin incelenmesi imkansız hale gelecek, aynı zamanda çok pahalı bir inceleme olacaktır. İşte tam böyle durumlarda incelemeyi hızlandıracak akıllı ve hızlı bir uygulamaya ihtiyaç duyulmuştur.

 

Öngörülü Kodlama e-keşif davalarında aramayı hızlandırmak ve arama maliyetini düşürmek için GB hatta TB’larca veri içerisinde anahtar kelime arama, filtreleme ve örnekleme gibi yöntemleri kullanan bir teknolojidir. Kodlamanın amacı gözden geçirilmesi gereken veriler arasından ilgisiz olan ve duyarlı olmayan belgelerin sayısını azaltmaktır. Öngörülü Kodlama, yapılan bir aramayı daha büyük bir grup döküman grubuna yayarak uzun ve zahmetli bir çalışma gerektiren işlem sonucunu tek işlemle sıralamaya olanak sağlar.

Aynı zamanda bir öğrenme teknolojisi olan bu sistem, gözden geçirilecek tüm belgelerin bir sınıflandırmasını yapar ve dava ile ilgili olabilecek belgeleri sınıflandırır. Bu sınıflandırmayı yaparken belgeleri pozitif ve negatif olarak sınıflandırır. Dava ile ilgili olabilecek belgeleri pozitif olarak sınıflandırır ve bunların ilgililerine “True Positives” ilgisizlerine “False Positives” adını verir. Aynı şekilde dava ile ilgisiz olabilecek belgeleride negative olarak sınıflandırır ve bu belgeleride “True Negatives” ve “False Negatives” olarak adlandırır. Bu şekilde sistem TP, FP, FN ve TN olarak dört kategori oluşturur ve bunları aşağıdaki gibi formüle eder.

 

Toplam =N

İlgili                         İlgisiz

Pozitif

Negatif

TP                              FP

FN                              TN

 

Bu formulasyona göre Öngörülü Kodlama Teknolojisinde“True Pozitives” ve “True Negatives” doğru sınıflandırmalar olurken, “False Pzitives” ve “False Negatives” hatalı sınıflandırmalar olur.

Bazılarına göre akıllı kodlama, hukuki e-keşif teknolojisinde yeni bir devir olarak görülürken, sistemin ne kadar sonra ve ne kadar geniş ölçüde kullanılabileceği akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Eski sisteme meydan okuyan bu yeni sistem önceleri önyargılarla  karşılaşabilir, ancak adaptasyon süreci özellikle milyonlarca dolar ve kanuni hükümlerin söz konusu olduğu hukuki alanda çok daha tedbir ve temkinle karşılaşacaktır. Tüm bunlar göz önüne alındığında daha hızlı ve ucuz bir e-keşif uygulaması vaadinde bulunan akıllı kodlama uygulaması, karşısına çıkacak sorunların da üstesinden gelmesi gerekecek.

Özellikle protokol, gelenekler ve hukuk gibi hassas konularda yeni bir bilgi yönetimi teknolojisine adaptasyon, şüphe ve isteksizliklerle karşılandı. Symantec şirketinin e keşif danışmanı ve Dummies kitabının yazarı Matthew Nelson, 2013 Ağustos sayısında Forbes dergisine verdiği demeçte, akıllı kodlamanın rağbet görmemesini alışılmışın dışında ve karmaşık araçlara bağladı.

2012’de Virjinya’da bir hakim Global Aerospace davasında ilk kez akıllı kodlama sisteminin kullanılmını onaylayan kararı verdi.

2010 yılının kışında yaşanan fırtınada Dulles Jet Center’da birçok hangarın çökmesiyle ilgili dava bu konuda bir ilki teşkil ediyor. Davada sanık tarafın avukatı 2 milyon dökümanın ilk taraması için akıllı kodlama yöntemini talep etmiş, hakim de bu talebi uygun görmüştü. Davalı taraf, hukuki analizlerin bulunduğu 156 sayfalık memerandumda güvenilirlik, maliyet ve hukuki dayanakları gerekçe göstererek akıllı kodlama uygulamasını talep etti. Böylece akıllı kodlama ile araştırma yapılması konusunda ilk mahkeme kararı verilmiş oldu.

Bilgisayar tarafından kategorize edilen tarama uygulamasını kullanan bu teknoloji, dosyaları anahtar kelimelere uygunluğunu göz önünde bulundurarak sınıflandırıyor. Program, anahtar kelime ve terimlerle ilgili belgeleri tespit ederek, hukukçulara bu dosyaları rahatlıkla gözden geçirebilmesine olanak sağlıyor.

Akıllı kodlama uygulamasının kullanılması gerektiğini düşünen hukukçular, sistemin zaman ve maddi kayıpları önlediğini, çok sayıda elektronik dosya ve kaydın incelenmesi yerine sistemin sunduğu az sayıda ve konuyla ilgili olan kayıtları incelemenin daha akla uygun olduğunu düşünüyor.

Yasal süreçlerin en masraflı aşaması genellikle araştırma safhası olurken, uygulama konusunda hukukçular arasında görüş farklıları da yaşanıyor. Bazı hukukçular akıllı kodlamanın desteklenebilirr bir araştırma yöntemi olduğunu ancak istatiksel olarak güvenilir sayıda dosyayı temsil etmesi için toplamda kaç tane dosyanın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.
Yazar Hakkında

Bilgi üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans programına kayıtlı. Forensics ve Anti Forensics konuları ilgi alanıdır. 1998 yılında beri sektörde Server, storage, Sistem ve Veri Güvenliği konularında çalışmaktadır. Halen TGS Yer Hizmetlerinde Sistem ve Veri Güvenliği Şefi olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.


Yorum Yapmak İçin Giriş Yapın.