Kritik Sunucular Üzerindeki Aktivitelerin...

Log yönetimi kapsamında, iş sürekliliğini ve kesintisiz hizmeti sağlayan uygulama sunucularında, logların merkezi olarak konsolidasyonu çok önemlidir. Sunuculardan logların toplanması, anlamlı hale getirilmesi ve raporlanması planlı bir süreci gerektirir. Sunucu loglarının alınması konusundaki en ufak bir ihmarkarlık çok ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Yetkisiz erişimin olduğu kritik bir sunucuda gerçekleşecek bir veri kaybı veya önemli bir verinin çalınmasının önüne geçebilmemiz ve tespit edebilmemiz için ilgili log kayıtlarını merkezi olarak topluyor olmalıyız.