Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikamız

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR:

Madde 1.

İşbu sözleşme; CEZERİ SİBER GÜVENLİK AKADEMİSİ(bundan böyle kısaca “CSGA” olarak anılacaktır.) ile CSGA’nın sahibi olduğu https://cezerisga.com.tr adlı internet sitesine(bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır) üye olan/olacak gerçek veya tüzel kişi(bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında; tarafların hak ve yükümlülüklerinin, Site üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup, ayrılmaz parçası olan ekleri ile birlikte elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

TANIMLAR:

Madde 2.

İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir;

"Site” : https://cezerisga.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini,

"Kullanıcı" : Siteye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,

"Üye" : Site dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

“Üyelik” : Sitenin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından üye olmak için gerekli olan kayıt formunun doğru ve gerçek bilgilerle doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve CSGA tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin CSGA tarafından reddedilebilir veya ek koşullar talep edilebilir. CSGA gerekli görmesi halinde Üyenin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı Üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

 

CSGA TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLER:

Madde 3.

- CSGA; işbu sözleşmeyi onaylayan Üyeye Site üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:

-CSGA’nın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve içerik paylaşımı,

-CSGA eğitim programları ile ilgili güncel bilgiler, CSGA ile ilgili haberler, eğitim takvimleri, eğitim içerikleri, iştigal konusu ile ilgili yayınlar, makaleler ve benzer içeriklerin paylaşımı,

-Üyenin bildirmiş olduğu e-posta adresine e-bülten yollama,

-CSGA’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin Üye tarafından memnuniyet derecesini ölçümlemek, yeni hizmetler hakkında uygunluk/fikir paylaşımı yapmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılacak anket uygulamaları,

-Üyenin Siteye üyelik işlemlerinin yapılması; Üyenin kişisel bilgilerinin (isim, soyad, e-posta, doğum Tarihi ve cep telefonu) alınması, güvenli bir şekilde tutulması, Üye istediğinde veya güvenlik uygulamaları sebebiyle Site gerekli gördüğünde bu bilgilerin Üye tarafından Site üzerinde güncellenmesinin sağlanması,

 

SİTEYE ÜYELİK SİSTEMİ:

Madde 4.

Siteye üye olabilmek CSGA tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

Üye, Siteye üye olmak isterse, önce Site üzerinde yayınlanan Kayıt Formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurmalı ve işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerindeki hükümlere uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. Üye, kararı doğrultusunda Kayıt Formunun altında bulunan ‘’Hesap Oluştur’’ butonunu tıklar. Hesap Oluştur butonunu tıkladığında işbu Sözleşmedeki şartları kabul etmiş olacaktır.

Üye, Site üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir "Kullanıcı Adı" ve "Parola"ya sahip olur.

"Kullanıcı Adı" Üyeye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Parola" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman parolasını değiştirebilir. Parolanın seçimi ve korunması güvenliğini sağlaması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılmasını temin etmesi, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Üyenin parola kullanımı ile ilgili ihmal veya kusurundan dolayı doğacak hatalardan/problemlerden ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Üye sorumludur.

Parolasını unutan kullanıcı "Parolamı Unuttum" tıkladığında ilgili bölüme yönlendirilir ve yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlaması istenir, sitede kayıtlı e-posta adresine CSGA tarafından link gönderilir. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan Üye, yeni parolasını tanımlar ve bu adımdan sonra Siteye Üye olarak her giriş yaptığında bu yeni parola geçerli olur.

 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyenin Hak ve Yükümlülükleri:

Madde 5.

-Üye "Kullanıcı Adı"yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olacağını,

-Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını,

-Üye, Site Kayıt Formunda yer alan bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde Üye e-posta adresi dışındaki bilgilerini üyelik paneli üzerinden güncelleyebileceğini, ancak kayıtlı e-posta adresi bilgisini güncellemek için [email protected] adlı e-posta adresine mail atarak güncelleme talebi oluşturacağını, Üyenin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde CSGA’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, Üye bu bilgilerin gerekli olduğu (parola unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, yanlış ve eksik bilgi paylaşması nedeniyle kaybolacak veya yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan CSGA'nın sorumlu olmayacağını,

-Üye işbu Üyelik Sözleşmesini veya bu Üyelik Sözleşmesinin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini,

-CSGA’nın Site tarafından verilen hizmetlerinin ve içeriklerinin telif hakkının CSGA'ya ve/veya CSGA'ya lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu hizmetleri ya da içerikleri hiçbir şekilde yazılı izin olmadan çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

-Üye Sitedeki hizmetleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Siteye eklediği dosyaların ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, CSGA’nın Üye tarafından iletilen veya yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulmayacağını,

-Üye Siteye zarar verecek veya CSGA'yı başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuka ve cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

- Sitede sunulan hizmetlere CSGA tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda CSGA'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları karşılamakla yükümlü olabileceğini,

- Üye verilerinin CSGA'nın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü CSGA'nın sorumlu olmayacağını,

- Site üzerinde eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, içeriklerin, verilerin, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı içerik paylaşmayacağını,

-Diğer Üye ve kullanıcıları taciz ve tehdit etmeyeceğini, diğer Üye ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını menfi etkileyecek şekilde davranmayacağını, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermeyeceğini,

- CSGA'dan yazılı izin almadan CSGA içeriklerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmayacağını, izin aldığında kayna göstermeden paylaşamayacağını,

- Üye, Sitede kayıtlı e-posta adresine CSGA ürün ve hizmetleri ile ilgili, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla CSGA tarafından elektronik ileti gönderilmesini ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını, CSGA tarafından gönderilen bu elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise, gönderilen elektronik iletide yer alan ‘E-bülten listesinden çıkma’ seçeneğini kullanabileceğini,

-Üyenin sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydın kendisi yazılı şekilde belirtmediği takdirde ne şekilde silme yok etme veya imha edileceği kararı CSGA’ya ait olduğunu,  bildirimde bulunmayan Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek CSGA’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, CSGA’ya bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, anladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

CSGA’nın Hak ve Yükümlülükleri

Madde 6.

-CSGA işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir.

-CSGA her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını geçici bir süre askıya alabilir, durdurabilir veya son verebilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı CSGA'nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

-CSGA, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://uyeler.cezerisga.com.tr adresinde bulabilir ve okuyabilirler.

-CSGA, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü veri ve bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkına sahiptir ve Sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı koşullar oluştuğu takdirde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Sitede belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

-CSGA kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

-Site üzerinden, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler "Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle CSGA tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında CSGA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

-CSGA çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sitede Üyeler tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

-Üyenin kişisel verileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir. CSGA, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

-Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,

-Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,

-Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde

 

MÜCBİR SEBEPLER:

Madde 7.

Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, CSGA’nın kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

CSGA, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek CSGA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 8.

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 Sayılı Yasa KVKK vesair) uygulanacaktır.

 

TEBLİGAT:

Madde 9.

Üyenin, CSGA’ya bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak CSGA’ya 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

 

YÜRÜRLÜK:

Madde 10.

Üye, Kayıt Formunu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.